Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Klasse 0 baggerspecie

Omschrijving begrip

Betreft een begrip uit het voormalige toetsingskader voor baggerspecie. In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit is de milieuhygiënische indeling van baggerspecie gewijzigd.

Baggerspecie die voldoet aan de streefwaarde en zonder beperkingen in het water of op het land kan worden verspreid.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.