Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Klasse 2 baggerspecie

Omschrijving begrip

Betreft een begrip uit het voormalige toetsingskader voor baggerspecie. In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit is de milieuhygiënische indeling van baggerspecie gewijzigd.

Baggerspecie die niet voldoet aan de grenswaarde maar wel aan de toetsingswaarde, en die onder bepaalde voorwaarden kan worden verspreid in oppervlaktewater, mits geen significante verslechtering van de bodemkwaliteit plaatsvindt. Onderhoudsspecie mag daarnaast ook op het land (binnen 20 meter op het aangrenzende perceel) verspreid worden.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.