Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Klasse 4 baggerspecie

Omschrijving begrip

Betreft een begrip uit het voormalige toetsingskader voor baggerspecie. In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit is de milieuhygiënische indeling van baggerspecie gewijzigd.

Baggerspecie die niet voldoet aan de interventiewaarde, en die (indien mogelijk en geschikt) dient te worden gereinigd. Indien reiniging niet mogelijk en/of rendabel is dient klasse 4 specie in depot te worden gestort. Per depot kunnen daarvoor specifieke eisen zijn gesteld.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.