Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Klei

Omschrijving begrip

Grondsoort met een samenstelling van 8-100% lutum (deeltjes <2 μm), 0-75% silt (deeltjes 2-63 μm); NEN 5104.

Reikwijdte

Begrip wordt alleen gebruikt in relatie tot de uitvoering van bodemsaneringstechnieken en verwerking van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.