Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kleiige baggerspecie

Omschrijving begrip

Onder kleiige baggerspecie wordt baggerspecie verstaan met een proportioneel aandeel 'kleine' minerale delen, ter beeldvorming meer dan 50% van de deeltjes is kleiner dan 16 micrometer.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat niet specifiek opgenomen wat kleiïge baggerspecie is. Wel is bij diverse verwerkingstechnieken van baggerspecie aangegeven wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor kleiïge baggerspecie. Dit ter onderscheid van baggerspecie die meer zandhoudend is.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.