Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kostenbeheer

Omschrijving begrip

Het beheer van kosten.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in het kader van diverse contractvormen voor bodemsaneringen. Ook zijn instrumenten voor kostenbeheersing ontsloten via de Richtlijn. In de nabije toekomst zal het als een apart onderdeel worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.