Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kosteneffectief saneren

Omschrijving begrip

Bij kosteneffectief saneren (ondergrond) worden de verontreinigingen zoveel als mogelijk verwijderd. Met het begrip kosteneffectiviteit wordt bedoeld dat er een relatie moet zijn tussen de kosten van sanering en de verlaging van de concentraties.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden saneringsvarianten en ondersteunende tools (afwegingsmethoden) beschreven waarmee een invulling gegeven kan worden aan het begrip kosteneffectiviteit.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.