Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Koude immobilisatie

Omschrijving begrip

Koude immobilisatie is een techniek waarbij door menging met toegevoegde middelden de fysische en/of chemische samenstelling van de baggerspecie zodanig wordt gewijzigd, dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigde stoffen uit het behandelde materiaal wordt tegengegaan, dan wel in belangrijke mate wordt gereduceerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.