Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitsborging

Reikwijdte

In de huidige richtlijn is informatie opgenomen over beleid en regelgeving rond kwaliteitsborging en over kwaliteitsborging bij de voorkomende stappen bij bodemsanering, zoals grondstromen, verwerking van grond. Ook worden links aangegeven naar relevante pagina's op internet.

Klik bijvoorbeeld externe linkhier om naar het VROM-dossier over het Kwalibo-project te gaan. Vervolgens op dossier bodem en Kwalibo.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.