Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Kwaliteitszorg

Omschrijving begrip

Zorg voor het verkrijgen, respectievelijk handhaven van een zo goed mogelijke kwaliteit van producten.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is enige informatie opgenomen over beleid en regelgeving rond kwaliteitsborging en over kwaliteitsborging bij de voorkomende stappen bij bodemsanering, zoals grondstromen, verwerking van grond. Ook worden links aangegeven naar relevante pagina's op internet. In de nabije toekomst zal dit onderwerp als apart onderdeel in de Richtlijn worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.