Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Laboratoriumonderzoek

Omschrijving begrip

Uitvoeren van experimenten en analyses in een laboratorium ter bepaling van de eigenschappen c.q. aard en mate van verontreiniging van een grond-, grondwater- of bodemluchtmonster.

Reikwijdte

In de Richtlijn is de informatie beperkt gebleven tot de omschrijving van enkele specialistische technieken voor de analyse van grond-, water- en baggerspeciemonsters ten behoeve van de bepaling van de reinigbaarheid.

Het begrip zal in de toekomst aan bod komen bij de uitwerking van het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.