Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Landbodem- en Waterbodemkwaliteit

Omschrijving begrip

Dit begrip is het verzamelbegrip voor alle trefwoorden in de Richtlijn.

Reikwijdte

Dit is het kernbegrip waaronder alle informatie valt die in de Richtlijn is opgenomen. In de richtlijn wordt geen invulling gegeven aan de inhoudelijke betekenis van het begrip.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.