Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Landbouw

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie te vinden over schade aan landbouwgewassen ten gevolge van verlaging van de grondwaterstand door sanering. Tevens is landbouw als bestemming aangegeven bij funktioneel saneren en hierop passende maatregelen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.