Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Landelijk afvalbeheerplan

Omschrijving begrip

Het LAP is gericht op het voorkomen en beheren van afvalstoffen waarop de Wm (hoofdstuk 10) van toepassing is. Het LAP bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer.

Reikwijdte

Het LAP wordt in detail beschreven in de Richtlijn, zie [Beleidsblad Landelijk afvalbeheerplan].

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.