Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Landfarmen

Omschrijving begrip

Proces van extensieve reiniging van baggerspecie gericht op de verbetering van de chemische kwaliteit (ten aanzien van de organische microverontreinigingen) met behulp van micro-organismen. Het landfarmingsproces begint met het rijpingsproces, waarbij aanvullende maatregelen genomen worden om een aërobe structuur te verkrijgen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.