Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Landsdekkend beeld

Omschrijving begrip

Totale omvang van te onderzoeken en te saneren locaties (werkvoorraad) in Nederland.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn is geen informatie opgenomen over het landsdekkend beeld.
Bij uitbreidingen in de toekomast zal hier wel informatie over worden opgenomen.
Voor informatie wordt verwezen naar www.bodemloket.nl

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.