Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Leem

Omschrijving begrip

Leem is een grondsoort met een samenstelling van <25% lutum (deeltjes <2 μm), >75% silt (deeltjes 2-63 μm) en <50% zand (deeltjes 63 μm-2 mm); NEN 5104.

Reikwijdte

Begrip wordt alleen gebruikt in relatie tot de uitvoering van bodemsaneringstechnieken en verwerking van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.