Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Leges

Omschrijving begrip

Rechten geheven door een administratie wegens beschikkingen, afschriften van stukken, contracten.

Reikwijdte

De toepassing van het begrip beperkt zich tot leges voor beschikkingen en vergunningen voor bodemsanering. In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.