Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Levensduur

Omschrijving begrip

Tijd dat iets meekan.

Reikwijdte

In de Richtlijn komt het begrip voor in het kader van de levensduur van diverse 'materialen' die gebruikt worden bij bodemsaneringen en nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.