Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Licht verontreinigde grond

Omschrijving begrip

Grond waar wel overschrijdingen van de Achtergrondwaarden zijn aangetoond, maar waarbij geen van de vastgestelde interventiewaarden wordt overschreden.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.