Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Lokaal

Omschrijving begrip

Specifiek wordt hiermee bedoeld plaatselijke verontreinigingen verdeeld over een beperkt oppervlakte, waarvoor een of meerdere eenduidige puntbronnen zijn aan te wijzen.

Reikwijdte

In de huidige richtlijn staat met name informatie opgenomen over de sanering van lokale bronnen en slechts beperkt over de sanering van diffuse verontreinigingen. In de toekomst wordt de betekenis van dit begrip, en de relatie tussen lokaal en diffuus, belangrijker als ook het thema bodemonderzoek aan de richtlijn zullen worden toegevoegd.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.