Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Lokale situatie

Omschrijving begrip

Verzamelbegrip om de situatie van de locatie nader te duiden (bodemmateriaal, bodemopbouw, bodemfase, omgeving, bestemmingsfunctie en geografisch).

Reikwijdte

In de richtlijn is geen verdere uitwerking aan dit begrip gegeven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.