Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Lozingenbesluit Bodembescherming

Omschrijving begrip

Het Lozingenbesluit bodembescherming geeft regels met als doel een algemeen beschermingsniveau ten aanzien van deze lozingen te bereiken. Met ingang van 1 januari 2005 is het verboden nog langer ongezuiverd in de bodem te lozen. In het besluit staat aangegeven aan welke eisen een lozer moet voldoen voordat hij/zij afvalwater in de bodem mag lozen.

Reikwijdte

Het Lozingenbesluit wordt niet beschreven in de Richtlijn. Het Lozingenbesluit is in de Richtlijn genoemd bij activiteiten waarbij infitratie van water in de bodem plaatsvindt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.