Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Matig zandige baggerspecie

Omschrijving begrip

Baggerspecie die relatief veel minerale deeltjes in de zandfraktie bevat.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat niet specifiek opgenomen wat matig zandige baggerspecie is. Wel is bij diverse verwerkingstechnieken van baggerspecie aangegeven wat de toepassingsmogelijkheden zijn voor matig zandige baggerspecie. Dit ter onderscheid van baggerspecie die meer kleiig is.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.