Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Mechanisch baggeren

Omschrijving begrip

Verwijderen van het sediment door gebruik te maken van een mechanisch graafelement.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de meest voorkomende mechanische baggertechnieken beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.