Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Mechanisch scheiden

Omschrijving begrip

Proces waarbij baggerspecie wordt gesplitst in twee of meer deelfracties. Het proces staat ook wel bekend als natte grondreiniging of classificatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.