Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Media

Omschrijving begrip

De middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en informatie (radio, televisie, persorganen etc.).

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen met betrekking tot de communicatie bij bodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.