Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Meerfase vacuum extractie

Omschrijving begrip

Het in situ verwijderen van verontreinigingen uit de bodem door met een onderdruk simultaan mobiele fasen (water, lucht, puur product) te onttrekken.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.