Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Meetnetten

Omschrijving begrip

Een netwerk van meetpunten voor onderzoek van grond, grondwater of baggerspecie.

Reikwijdte

In de huidige richtlijn is geen informatie over meetnetten opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.