Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Milieubeleidsplan

Omschrijving begrip

In een milieubeleidsplan wordt invulling gegeven aan de wijze waarop wordt omgegaan met het milieu.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de plaats van het Bodembeleid in het landelijke Milieubeleidsplan NMP4 beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.