Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Milieukundige begeleiding

Omschrijving begrip

De milieukundige begeleiding bestaat uit de processturing en de milieukundige verificatie van het eindresultaat. Bij processturing gaat het om toezicht op en bijsturen van het behalen van de saneringsdoelstelling. De verificator stelt het eindresultaat van de sanering vast en beschrijft dit in het evaluatieverslag. De onafhankelijkheid van de verificatie moet buiten twijfel zijn. Als er geen reden is tot functiescheiding worden beide taken door één persoon uitgevoerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over de sturing en milieukundige begeleiding van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.