Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Milieuverdienste

Omschrijving begrip

De positieve milieueffecten of de milieuverbetering als gevolg van het treffen van maatregelen.

Reikwijdte

In de richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het omschrijven van positieve of negatieve milieuhygiënische effecten van toepassing van sanerings- of verwerkingstechnieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.