Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Minerale olie

Omschrijving

Verzamelnaam van verbindingen die onder de titel minerale olie staan opgenomen in de Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn wordt het begrip gebruikt in relatie tot de verwerking van grond en of baggerspecie en de nazorg van saneringen. Tevens komt minerale olie voor als een karakteristieke verontreiniging bij benzinestations waarvoor in de richtlijn standaardoplossingen worden geboeden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.