Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ministeriele regeling

Omschrijving begrip

Een ministeriële regeling is een regeling die gemaakt wordt door een minister zonder dat de Regering, de Eerste of Tweede Kamer er aan te pas komt.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verwijzingen naar en beschrijvingen van verschillende regelingen opgenomen, die ten behoeve van nadere invulling van het Bodembeleid zijn opgesteld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.