Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Ministeries

Omschrijving begrip

Departement van algemeen bestuur op Rijksniveau.

Reikwijdte

In richtlijn komen verwijzingen naar de websites van IenM (voorheen VROM, V&W) en LNV voor.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.