Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Mobiel

Omschrijving begrip

Eigenschap van stoffen die zich verspreiden in bodem en grondwater.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt geen specifieke informatie geboden of een bepaalde verontreiniging mobiel of immobiel is. Wel worden technieken beschreven voor het saneren van mobiele verontreinigingen. In de toekomst zal meer informatie over het gedrag van stoffen (mobiliteit en immobiliteit) in de bodem worden opgenomen onder het thema bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.