Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Modellering

Omschrijving begrip

Een met een computermodel uitgevoerde simulatie van de processen in de bodem.

Reikwijdte

In de richtlijn wordt modellering beschreven als middel voor het ontwerpen van in situ saneringstechnieken (verspreiding verontreiniging, grondwater onttrekken, biologische afbraak).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.