Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Monitoring en sturing

Omschrijving begrip

Meten van de kwaliteit van grond, grondwater en waterbodem ten behoeve van de vaststelling van effecten op mens en/of ecosysteem, de voortgang van de sanering, verspreiding van stoffen enz. en het op basis van de resultaten van de metingen bijsturen van de saneringsmaatregelen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt aandacht besteed aan de algemene aspecten, de technische systemen en de kosten van monitoring en bijsturing van lang lopende bodemsaneringsprojekten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.