Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Monstername

Omschrijving begrip

Het nemen van een monster om te oordelen over kwaliteit.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt monstername beschreven als middel om saneringen te monitoren, bestemmingen van grond te bepalen of eindsituaties vast te leggen. De methode van monstername is niet in de Richtlijn opgenomen; hiervoor wordt verwezen naar SIKB- en andere protocollen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.