Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Multi-functioneel saneren

Omschrijving begrip

Saneren van de bodem met als doelstelling de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant en dier te herstellen door verontreinigingen in de bodem volledig te verwijderen zodat de bodem geschikt is voor vele doeleinden, zowel een ecologische functie, teeltfunctie, draagfunctie als een delfstoffenfunctie.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen specifieke informatie opgenomen over multifunctioneel saneren, maar wel worden technieken beschreven waarmee multifunctioneel gesaneerd kan worden.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.