Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

MVS

Omschrijving begrip

Minimale Verwerkings Standaard; regeling ter vervanging van de WBM

Reikwijdte

Binnen de Richtlijn heeft de MVS betrekking op verwerking van baggerspecie. Deze regeling is ingevoerd om de verwerking en het hergebruik van baggerspecie te stimuleren.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.