Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nader onderzoek

Omschrijving begrip

Onderzoek met betrekking tot de vraag of voor een terrein sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In aanvulling hierop is het nader onderzoek erop gericht om vast te stellen of wel of niet sprake is van een spoedeisend geval van ernstige bodemverontreiniging.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn is de functie van het nader onderzoek beschreven en wordt verwezen naar relevante protocollen. De inhoudelijke aspecten van het nader onderzoek zijn uitgewerkt binnen het thema bodemonderzoek, met praktijkvoorbeelden voor opzet en uitvoering, die laten zien hoe de NTA 5755 in de praktijk kan worden toegepast.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.