Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natte oxidatie

Omschrijving begrip

Natte oxidatie of natteluchtoxidatie is een fysisch-chemisch proces, waarbij zuurstof in de bodem wordt toegevoegd onder verhoogde druk en temperatuur. Het basisprincipe van het proces is dat de onder deze omstandigheden verhoogde oplosbaarheid van zuurstof in water de oxidatie van organische verbindingen bevordert.

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn wordt natte oxidatie alleen voor de behandeling van baggerspecie beschreven met aandacht daarbij voor het principe van de techniek, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.