Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natte reiniging

Omschrijving begrip

Reinigingstechniek waarbij verontreinigingen uit de grond en baggerspecie worden verwijderd met behulp van een wasvloeistof.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.