Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuur

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie te vinden over schade aan natuur ten gevolge van verlaging van de grondwaterstand door sanering. Tevens wordt naar enkele SKB-projecten verwezen (ecologische risico's en natuurontwikkeling).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.