Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuurlijke afbraak

Omschrijving begrip

Microbiële afbraak van stoffen in de bodem die niet wordt beïnvloed door processen of ingrepen van buitenaf, in tegenstelling tot wat bij gestimuleerde afbraak gebeurt.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.