Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nauwkeurigheid

Omschrijving begrip

De mate van precisie waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt dit begrip specifiek gebruikt voor de nauwkeurigheid van werken bij het verwijderen van verontreinigde baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.