Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorg

Omschrijving begrip

Het geheel van maatregelen gericht op het waarborgen en handhaven van het bereikte en/of beoogde milieubeschermingsniveau gedurende een lange periode. Het geheel van maatregelen bevinden zich op het financiële, juridische, technische en/of organisatorisch gebied.

Reikwijdte

In de Richtlijn is uitgebreide informatie opgenomen over de nazorg van land- en waterbodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.