Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgbeleid

Omschrijving begrip

Beleidsveld dat is gericht op de nazorg van bodemverontreinigingen.

Reikwijdte

In de huidige richtlijn wordt uitgebreid aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van nazorg voor land- en waterbodemverontreiniging.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.