Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Nazorgcyclus

Omschrijving begrip

De uit te voeren activiteiten van het nazorgprogramma (meten/controleren, toetsen, evalueren en bijsturen).

Reikwijdte

In de huidige Richtlijn worden de algemene aspecten van de beheercyclus van nazorg behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.